Vågstation ESV 800

Satsningsstation för att väga upp produkt från behållare eller pall box till vågvagn eller transportband med vågceller. Finns i utförande 2-9 stationer.

Kontakta oss

Peter Becker

Försäljning Europa

+46 418 446 453 peter.becker@nimo-kg.se

Carina Thern

Försäljning Globalt

+46 708 51 64 46 carina.thern@nimo-kg.se

Anders Pålsson

Försäljning Norden

+46 418 446 451 anders.palsson@nimo-kg.se