ESV 200 Weigh station

Vågstation ESV 200

Vågstation ESV 200 är en satsningsstation som väger upp produkt från skänkvagn till vågvagn samt från transportband med vågceller. Finns i utförande 2-9 stationer.

Kontakta oss

Carina Thern

Försäljning Globalt

+46 418 446 446 carina.thern@nimo-kg.se

Anders Pålsson

Försäljning Norden

+46 418 446 451 anders.palsson@nimo-kg.se