SKV 200 Scale

Våg SKV 200

Våg SKV 200. Vågstation för att väga 200 och 300 liters skänkvagn. Finns i manuellt samt pneumatiskt utförande.

Kontakta oss

Carina Thern

Försäljning Globalt

+46 418 446 446 carina.thern@nimo-kg.se

Anders Pålsson

Försäljning Norden

+46 418 446 451 anders.palsson@nimo-kg.se