Backsaver CD Combo Bin Dumper

Backsaver CD Combo Bin Dumper

Backsaver CD Combo Bin Dumper kan tömma tunga och extra stora plastlådor, pallådor, samt andra stora behållare. Maskinen är utrustad med ett batteri och två hydrauliska cylindrar, och kan tömma lådor upp till 1 500 kg och upp till 1 400 mm höga.

Combo Bin Dumper kan användas som en statisk maskin men är också mobil och flexibel att använda på olika platser.

Standardfunktioner:

 • Två hydrauliska cylindrar i rostfritt stål (1 för lyft och 1 för tippning)
 • Larmsignal vid överbelastning
 • LED-blixtljus
 • Kraftiga låsbara hjul
 • Kraftfulla uppladdningsbara batterier
 • Oberoende kontroller på varje sida
 • Dödmansknappar (håll-in för att köra) (Upp/Ned)

Exempel på tillgängliga anpassningar:

 • Konisk utloppsstrut/smalt utlopp för förbättrat produktflöde
 • Inmatning med elanslutning (400 V) istället för batteridrift för stationärt bruk
 • Justerbart, svängande eller anpassat behållarstöd för olika lådstorlekar
 • Olika maxtippningsvinklar: 100 och 120 grader

Produktblad

Kontakta oss

Carina Thern

Försäljning Globalt

+46 418 446 446 carina.thern@nimo-kg.se

Anders Pålsson

Försäljning Norden

+46 418 446 451 anders.palsson@nimo-kg.se