27 mars 2019

Krav på hygien och säkerhet leder till Nimo KG:s försäljningsökning i Kanada

Carina Thern, säljare hos Nimo-KG.

Nimo-KG säljer fler en- och tvåpelarlyftar än någonsin till den kanadensiska tillverkningsindustrin. En av skåneföretagets återförsäljare i Kanada ökade under 2018 kraftigt orderingången.

– Det är främst de kanadensiska livsmedels- och läkemedelsindustrin som använder våra lyftar. De ser våra maskiner som de mest säkra och hygieniska på marknaden, säger Carina Thern, säljare på Nimo-KG.

Nimo-KG har länge levererat lyftar till Kanada och 2018 blev ett riktigt rekordår. Nimo-KG:s återförsäljare i landet berättar att stort fokus på hygien och säkerhet är avgörande anledningar till den växande efterfrågan på en- och tvåpelarlyftarna.

– Lyftarna är designade för att säkerställa så god hygien som möjligt i produktionen och det är en såklart en viktig faktor i livsmedelsindustrin. Genom att skräddarsy maskinerna efter kundernas specifika produktion hjälper vi dem att alltid möta de hygienkrav som finns, säger Carina Thern, och fortsätter:

– I Kanada pågår också en arbetsinsats för att minska arbetsskadorna i tillverkningsindustrierna. Uppdatering av produktionsutrustning är en del av insatsen och där är våra lyftar en av lösningarna eftersom de garanterar hög säkerhet för de som hanterar dem.

Carina har stora förhoppningar om att Nimo-KG kommer fortsätta öka antalet leveranser över Atlanten, främst genom att bibehålla en hög kundnöjdhet.

– Som OEM-leverantör är nöjda kunder det bästa sättet för att utöka våra samarbeten med återförsäljarna och därmed leverera ännu fler maskiner under 2019.

Gå tillbaka till nyhetsflödet