4 mars 2019

Enpelarlyften slår försäljningsrekord – nu lanseras snart en ny generation

Nimo-KG säljer fler enpelarlyftar än någonsin. Under 2018 levererades 110 lyftar till tillverkningsindustrier runt om i världen och nu är Skåneföretaget i full gång med att utveckla nästa generation enpelarlyft som planeras komma ut på marknaden vid halvårsskiftet.

– Vi tar nya marknadsandelar när allt fler branscher får upp ögonen för våra lyftar, försäljningsökningen fortsätter in på det nya året. Den nya generationen enpelarlyft har bland annat uppdaterad design och en rad nya funktioner som förbättrar både ergonomin och säkerheten, säger Martin Olsson, vd Nimo-KG.

Av de 110 lyftar med beteckningen SKV 300 C3 som Nimo-KG sålde under 2018 levererades merparten till livsmedelsindustrin, och i synnerhet charkindustrin, i Sverige, Tyskland, Norge och Frankrike.

– Europa är vår största marknad men vi säljer till hela världen och till en rad olika industrier. Ett exempel är att vi nyligen levererade en speciallösning med en enpelarlyft till en producent av halogenlampor som behövde ett nytt sätt att hantera kasserade lampor utan risk för att glassplittret sprids i lokalen.

För att möta den växande efterfrågan och öka produktionskapaciteten har Nimo-KG vidtagit en rad åtgärder, bland annat rekryteringen av Per-Erik Skeppstedt som ny Electrical Manager till företagets nystartade avdelning för industriautomation.

– Att ha den kompetensen i huset gör både att vi kan ta oss an fler projekt eftersom ledtiderna kortas, och att vi nu har full kvalitetskontroll även på den delen av konstruktionen. Även om vi säljer fler och fler maskiner så är det alltid viktigast att kvaliteten är fortsatt hög i varje maskin.

Exempel på nya funktioner hos den uppgraderade enpelarlyften, SKV 300 C4, är möjlighet till heltäckande kedjeskydd, en säkrare och mer ergonomisk skänkvagnsspärr och en ny lösning för kedjespännaren.

– Det är i dialogen med kunderna som vi får kunskap om deras specifika behov och hur vi kan förbättra våra maskiner ytterligare. Den kunskapen ligger till grund för de uppgraderingar vi nu gör, säger Martin Olsson.

Gå tillbaka till nyhetsflödet