Branscher

Vårt sortiment omfattar kompletta rostfria lösningar för alla typer av intern produkthantering.
Samtliga produkter möter de höga krav på ergonomi, flexibilitet, säkerhet och hygien som finns i olika branscher.

Kontakta oss

Peter Becker

Försäljning Europa

+46 418 446 453 peter.becker@nimo-kg.se

Carina Thern

Försäljning Globalt

+46 708 51 64 46 carina.thern@nimo-kg.se

Anders Pålsson

Försäljning Norden

+46 418 446 451 anders.palsson@nimo-kg.se