Branscher

Vårt sortiment omfattar kompletta rostfria lösningar för alla typer av intern produkthantering, där samtliga produkter möter de höga krav på ergonomi, flexibilitet, säkerhet och hygien som finns i olika branscher. Alla branscher ställer givetvis olika krav, men vi är vana vid att vara aktiva inom flera olika segment. Vår väl beprövade arbetsprocess och vårt hantverk gör att varje kunduppdrag får den mest optimala lösningen.

Speciallösningar av produkter för intern produkthantering

Vår långa erfarenhet av speciallösningar för produkthantering för ett brett spann av branscher gör att vi kan skapa anpassade speciallösningar, från enskilda maskiner till kompletta hanteringslinjer. Utifrån ert specifika behov kan vi anpassa alla typer av maskiner för er produktion.

 

Kontakta oss

Carina Thern

Försäljning Globalt

+46 418 446 446 carina.thern@nimo-kg.se

Anders Pålsson

Försäljning Norden

+46 418 446 451 anders.palsson@nimo-kg.se