LOGO KG

Historia Nimo KG

Nimo-KG har sitt ursprung i bysmedjan i Kågeröd. Under varumärket Kå-Ge tillverkades bland annat gengasaggregat och brandbilspåbyggnader.

1958
Seth Hermansson köper smedjan av bröderna Selander. Företaget inriktar sig på hanteringsutrustning för livsmedelsindustrin och annan tillverkningsindustri under varumärket Kå-Ge Lyften. De första tömmarna exporteras till Sovjetunionen.

1963
Företaget ombildas till aktiebolag, AB Hermanssons mekaniska.

1970
Olle Olsson köper företaget och vidareutvecklar verksamheten med hanteringsutrustning.

1976
Företaget växer ur smedjan mitt i byn och inviger en ny verkstad på Böketoftavägen 21.

1981
Verkstaden blir på nytt för liten och nya lokaler invigs på Böketoftavägen 25.

1984
Företaget öppnar en tillverkande enhet i Wales.

1987
Varumärket internationaliseras, Kå-Ge Lyften blir KG-Lyften.

1988
Företaget byter namn till KG-Lyften AB.

1990
Företaget köps av Nimoverken AB, en sammarbetspartner och leverantör av rostfria behållare. Verksamheten i Wales avvecklas.

1992
Företaget byter namn till Nimo-KG Transportsystem AB. Kenneth Hallqvist efterträder Olle Olsson som VD.

1999
Företaget blir ett renodlat ingenjörsföretag och flyttar till ett kontor på Bygatan 9. Tillvekningen sker härefter i ett nätverk av leverantörer, såväl i närområdet, som i övriga landet och Europa.

2003
Maskin nr 10 000 levereras till Australien.

2005
Kennet Hallqvist går i pension och efterträds som VD av Johan Bergman.

2010
Företagets namn ändras till Nimo-KG AB.

2013
Martin Olsson med 15 år i bolaget blir ny VD.

 

nimo 140617kg 007 low